Foredling av biogass

Foredling av biogass

Fornybar energi til veksthus

Fornybar energi til veksthus

Produksjon av hydrogen

Produksjon av hydrogen

shutterstock 135382307

Agri-e: Framtidens Energileverandør

Agri-e foredler biogass til følgende høyverdige produkter:
  • ​Strøm
  • Varme
  • Hydrogen
  • CO2 for bruk i veksthus​ og andre formål
Våre anlegg har meget høy virkningsgrad, og gir store reduksjoner ​i utslipp av metan, CO2 og NOx til atmosfæren. Nedenfor er en kort beskrivelse av hvorfor vi gjør det og hvordan vi tenker.
 
Kan vår høye levestandard kombineres med bærekraftig utnyttelse av jordens ressurser?

Vi ønsker alle en bedre og tryggere fremtid for oss selv og våre etterkommere. I dag ser vi med all tydelighet nødvendigheten av å overlevere jorden i bedre forfatning til fremtidige generasjoner enn utviklingen tilsier. Samtidig ønsker vi å beholde vår høye levestandard.
 
Agri-e bidrar til dette gjennom vårt produkt og forretningsmodell.
 
En av nøklene til en slik utvikling er fornybar energi.
Det er i dag mulig å produsere store mengder biogass. Dette utnyttes i liten grad i dag.
 
Agri-e vil sammen med våre kunder utnytte fornybar biogass.

Innenfor feltet bioøkonomi er det viktig å se ting i sammenheng. Mange tiltak er gode og smarte men uten å bli sett i en sammenheng, for kostbare. Vi ser alt vi gjør i fugleperspektiv, og kan hjelpe deg til å ta riktige og fremtidsrettede valg som gir styrket økonomi og  bedre miljø.

​Les mer på våre sider eller
Ta kontakt i dag for mer informasjon, og la oss bidra til å sette dine ideer ut i livet

What's in it for me?

Dersom vi er ærlige, er det mange av oss som stiller oss dette litt egoistiske spørsmålet.

​Uansett hvem du er er det tre ting du ikke klarer deg uten:

 

Mat, Miljø & Energi

Biogass potensialet i Norge "bare" fra Husdyr er 2,52TWh energi

I en verden som bruker 1,5 ganger jordens ressursgrunnlag i året, skal vi fortsette å la dette gå til spille?
 
shutterstock 467024696
Moder jord
Jeg spurte Agri-e:
Hvorfor gjør dere det dere gjør?

Agri-e:
Vi tar et problem, gir deg mat, fossilfri transport og god økonomi
 
shutterstock 239335645
Tore Tomat
Jeg har hørt mange snakke om
"Det grønne skiftet"


Agri-e gir det grønne skifte retning og handling
 
shutterstock 663117679
Mister Grønn

Agri-e

Nikkelveien 10
4313 Sandnes